Αρχική 2018-03-15T12:17:05+00:00

Προσφέρουμε

Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώση και εμπειρία σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Απευθυνόμαστε τόσο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) όσο και σε άτομα φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο της προσωπικής συμβουλευτικής.

Στρατηγικός - Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 • Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plans)
 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
 • Μελέτες Επιχειρηματικών Κινδύνων
 • Μελέτες σχεδίων Marketing
 • Έρευνες Αγοράς
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Συμβουλευτική Υποστήριξη

 • Επιχειρηματική Ανάπτυξη – Λήψη Αποφάσεων
 • Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Διαχείριση Έργων
 • Καθοδήγηση & Υποστήριξη σε Διαπραγματεύσεις

Εύρεση Χρηματοδότησης/Επενδυτικών - Χρηματοοικονομικών Συμβουλών

 • Προσέλκυση Κεφαλαίων
 • Διαχείριση κεφαλαίων
 • Άνοιγμα νέων αγορών και συνεργασιών
 • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
 • Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων
 • Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση Δανεισμού (ΤΕΜΠΜΕ – Δάνεια)

Προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρίσεις και ιδιώτες

Ενισχύσεις προς επενδυτικά σχέδια που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Χρηματοδότηση μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ομάδα της εταιρείας μας σας προσφέρει ουσιαστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των στόχων σας για ανάπτυξη ή ενίσχυση εξαγωγικής δραστηριότητας.

Στείλε το μήνυμα σου!