Εταιρεία 2018-03-14T11:50:02+00:00

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία Solutions of Economy αποτελεί εταιρία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών με έδρα τον Πειραιά.

Η Solutions of Economy έχει θέσει ως στόχο της, να προσφέρει εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώση και εμπειρία σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο, συμβάλλοντας στο μέγιστο στην επίλυση προβλημάτων για λογαριασμό των πελατών της και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ικανότητα των στελεχών και συνεργατών της εταιρείας μας, οδηγεί στην άμεση, με καινοτόμες λύσεις και ιδέες εξυπηρέτηση, του κάθε πελάτη.

Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) όσο και σε άτομα φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο της προσωπικής συμβουλευτικής.

Στείλε το μήνυμα σου!