Καινοτόμα Πλωτά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας από τη Θάλασσα 2018-03-13T17:48:58+00:00

Project Description

Καινοτόμα Πλωτά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας από τη Θάλασσα

Πρόκειται για ένα καινοτομικό σύστημα παραγωγής ενέργειας.

Η παραγόμενη ισχύς από το συγκεκριμένο σύστημα είναι 20-40 ΜW ανάλογα με τη τελική δομή της εγκατάστασης. Οι ρύποι από την λειτουργία του συστήματος είναι μηδενικοί, κάτι που το καθιστά τελείως συμβατό με την λογική της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στείλε το μήνυμα σου!