Αναπτυξιακά – Χρηματοδοτικά προγράμματα 2018-03-13T12:55:28+00:00

Αναπτυξιακά – Χρηματοδοτικά προγράμματα

Υποβολή φακέλων συμμετοχής – μελετών για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αποσκοπούν σε:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  • ΕΣΠΑ 2014-2020

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Solutions of Economy αναλαμβάνει:

  • την ενημέρωση

  • το σχεδιασμό

  • τη σύνταξη μελέτης

  • την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

για προγράμματα που αφορούν τόσο επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Στείλε το μήνυμα σου!