Έρευνα – Ανάπτυξη (R&D) 2018-03-13T13:21:44+00:00

Έρευνα – Ανάπτυξη (R&D)

Η καινοτομία στη σκέψη και στην πράξη αποτελεί διαχρονικά τον τρόπο με τον οποίο προχωρά μπροστά ο άνθρωπος , βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής του. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον των συνεχών αλλαγών και του αυξανόμενου ανταγωνισμού η καινοτομία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μιας επιχείρησης, δηλαδή της επιβίωσης και της κερδοφορίας της. Η πεμπτουσία της καινοτομίας είναι η πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης, η έννοια της οποίας είναι ευρεία και καλύπτει το διάστημα από το σημείο της σύλληψης μιας ιδέας και της βασικής έρευνας μέχρι το σημείο της διάθεσης του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας στην αγορά.

Η Solutions of Economy εφαρμόζει την Έρευνα –Ανάπτυξη (R&D) στους εξής τομείς:

  • Θετικές επιστήμες & μηχανική

  • Επιστήμη της Βιοτεχνολογίας

  • Γεωργική βιοτεχνολογία

  • Γεωπονικές επιστήμες (κτηνοτροφία- αλιεία- δασοκομία)

Στείλε το μήνυμα σου!